Lovasoktatás-Lovastábor-Lókiképzés a Szentendrei-szigeten

Monostori Lovas Farm 2021

Lovasoktatás

Lovasaink számára 3 éves kortól nyílik lehetõség a rendszeres lovaglásra, kortól és lovas tudásszinttõl függõen több típus áll a lovaglás szerelmeseinek rendelkezésére:
Lovasoktatás, pónilovaglás, futószáras lovasoktatás, osztály lovaglás

Futószáras lovasoktatás célja:

•stabil, hatékony ülés kialakítása lovaglás közben(egyensúly)
•lovas segítségek elsajátítása (kommunikációs nyelv a lóval)
•jármódok és átmenetek használata (lépés, ügetés, vágta)


Osztály lovaglás, célja:

•lovasok ülésbiztonságának javítása és a segítségadások pontosítása és korrekt használatuk
lovardában használt patanyom figurák megismerése és gyakorlása
•patanyom figurák lelovaglása önállóan
lovasok befolyásának, segítségeinek készségszintû elsajátítása
•továbbá a lovardai rend megismerése


                                                                        Bértartás, lovasoktatás

Terep lovaglás:

•jármódok és azok közötti átmenetek használata (lépés, ügetés, vágta)
•ló és lovasa közötti összhang megerõsítése, váratlan helyzetek kezelése
tereplovagláson vehet részt az a lovas, akinek ülése (egyensúly váratlan helyzetekben) biztonságos, illetve a segítségadások megfelelõ alkalmazásával rendelkezik


                                                                        Lovastábor, tereplovaglás, lovasoktatás

Pónilovaglás és póni lovasoktatás célja:

•a gyermekek 3 és 6 év közötti idõszakában a lóval való ismerkedése
•a sétáltatós pónilovaglás mellett a futószáras gyermek lovasoktatás is rendelkezésre áll a gyermekek részére


                                                                        Pónilovaglás, lovasoktatásLovardánk HÁZIRENDJE:


Nyitva tartás:
Hétfõ: szünnap, oktatás a hét többi napján.
LOVASOKTATÁS CSAK BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN.
A LOVARDA LOVAIVAL ÉS LOVASAIVAL ISMERKEDNI OKTATÁSI IDÕBEN LEHET, NÉZELÕDÕKET-ÁLLATSIMOGATÓKAT FOGADNI MAGÁNLÉTESITMÉNYÜNKBEN EGYÉB IDÕSZAKOKBAN NEM TUDUNK!

A nyári idõszakban (06.01-08.31) a nagy melegre való tekintettel idõpontot foglalni 8.30- 11 és 17-19.30 közti idõszakokra lehet.
Az ezeken az idõszakokon kívül esõ idõpontok egyeztetésére külön van mód.

LOVAGLÁSHOZ ELÕRE BE KELL JELENTKEZNI!!!
+3630/856-8152


A lovak etetése a nyári és téli idõszakban az alábbiak szerint történik:
Nyári idõszakban: reggel 7 órakor, valamint este 19.30-kor
Téli idõszakban: reggel 7 órakor, valamint este 18.30-kor

A lovarda eszközeit és szolgáltatásait mindenki csak a saját felelõsségére veheti igénybe, a nyitvatartási idõpontokban.

A lovardában csak a hivatalos nyitvatartási idõben lehet tartózkodni.

Belépéskor a lovarda vezetõjénél vagy megbízottjánál kell jelentkezni és közölni a tartózkodási szándékot.
A lovas órák adott idõpontban vannak, kérjük a pontos kezdés érdekében ennek figyelembe vételét.

A lovaglás ELÕZETES BEJELENTKEZÉS alapján történik.

Ez azért szükséges, mert a lovak ápolása, nyergelése idõigényes feladat,
másrészt a megfelelõ munkabeosztás óvja meg lovainkat a túlterheléstõl.
Így válik továbbá lehetõvé, hogy kezdõ-, haladó- és terepcsoportokat szervezzünk,
amelyek intenzívebb oktatást és szórakozást biztosítanak vendégeinknek.

A LOVARDA NEM VÁLLAL FELELÕSSÉGET AZ ESETLEGES SÉRÜLÉSEKÉRT!!!
KISKORÚ GYERMEK CSAK SZÜLÕ TUDTÁVAL ÉS HOZZÁJÁRULÁSÁVAL ÜLHET LÓRA!


A lovakat a lovas oktató osztja szét, a lovasok tudásszintjének megfelelõen.
Elõzetes egyeztetés esetén is változhat a párosítás. Az oktató minden esetben a legmegfelelõbb ló- lovas párosításra törekszik. Lovas oktatónk felméri az újonnan érkezõ vendégeink lovaglási tudásszintjét.
Terepre csak az mehet a balesetek elkerülése érdekében, aki az oktató szerint megfelelõ szinten lovagol
(biztonsággal lovagol mindhárom jármódban).
KÉRJÜK KEDVES VENDÉGEINKET, KÖVESSÉK MINDENKOR A LOVAS OKTATÓ ÚTMUTATÁSAIT
a balesetveszély elkerülése érdekében!
Így pl. a tereplovaglások alkalmával a lovak szétosztása a sorban nem tetszõleges!

A lovarda pályája sportolási céllal az árjegyzékben meghatározott díj megfizetését követõen bárki számára igénybe vehetõ,
kivéve, amikor azon elõre kiírt edzés vagy más program folyik, továbbá, ha az üzemeltetõ annak használatát
- a talajállapotra tekintettel - balesetvédelmi illetve állagmegóvási céllal ideglegesen megtiltotta.

A LOVARDÁBAN való tartózkodás idején, illetve lovaglás közben a saját és mások testi épségének megóvása érdekében SPORTSZERÛ,
KÖLCSÖNÖS TISZTELETEN ALAPULÓ MAGATARTÁST KÉRÜNK minden kedves vendégünktõl.

A lovarda területére gépjármûvel behajtani csak a lovardavezetõ külön engedélyével lehet.
Gépjármûvekkel megállni a lovardához tartozó külsõ parkolóban lehet.
A kerékpárral érkezõk biciklijeiket az arra kijelölt helyen tárolják.
Kérünk mindenkit, hogy lovaglásra alkalmas öltözetben jöjjön lovagolni.
Lovaglás során kobak használata kötelezõ! 18 év alatti gyermek felügyelet nélkül lóra nem ülhet.
Vendégeink ruháikra, lovas felszerelésükre, valamint egyéb értékeikre önállóan felügyelnek.
A LOVARDA TERÜLETÉRÕL ELVESZETT ÉRTÉKEKÉRT FELELÕSSÉGET NEM VÁLLALUNK.

Az istállóba - egészségügyi és biztonsági okokból - belépni csak a személyzet engedélyével és felnõtt felügyelet mellett lehet.
AZ ISTÁLLÓ FOLYOSÓJÁRA LOVAT KIKÖTNI ÉS OTT TAKARÍTANI TILOS!
Vendégeink a lovak és egyéb állataink gondozásában, ápolásában kizárólag felügyelet mellett vehetnek részt.

KÜLÖN KÉRJÜK A SZÜLÕKET, HOGY FOKOZOTTAN ÜGYELJENEK GYERMEKEIKRE, EGYEDÜL NE ENGEDJÉK A LOVAK KÖZELÉBE, A KARÁMOKBA ÉS AZ ISTÁLLÓKBA!
A rohangáló, kiabáló gyerekek megijeszthetik a lovakat, veszélybe sodorva a rajtuk ülõ kezdõ lovasokat,
ezért kérjük, a gyermekeik csak a kijelölt játszótéren, illetve a lovarda területén kívül játsszanak!

Kérjük, mindig hanggal figyelmeztessék a lovakat, ha megközelítik õket!
A ló alaptermészetébõl adódóan ijedõs (ún. menekülõ) állat, ezért, még a legszelídebb ló is balesetet okozhat, ha megijed valamitõl.

Kérjük, A LOVAKAT NE ETESSÉK semmivel! A lovak emésztési rendszere bonyolult és érzékeny, könnyen megbetegedhetnek.
A lovakat csak az azzal megbízott személy(ek) etetheti(k), külön etetés tilos!
(Kivéve ha az engedélyezett, pl. alma, répa, száraz kenyér vagy a lovas boltokban vásárolható jutalomfalatokkal jutalmazzák.)

A tisztaságra minden területen- közösségi épület, mellékhelyiségek, istálló, udvar- mindenki vigyázzon.
Lovat az esti etetési idõ után kivinni tilos. Lovunkat csak kantáron vagy kötõfékkel vezetve mozgassuk,
ne engedjük õket szabadon, mert ez különösen veszélyes lehet a többi lóra, lovasra, egyéb látogató vendégekre.
Mindenkire vonatkozó szabály, hogy a trágyát el kell takarítania a lova után az udvarról, patamosóból, ló kikötõ helyrõl!
A hulladékot a kijelölt tárolókba szíveskedjenek elhelyezni.
Bármilyen szándékos rongálástól óvakodni kell, mert az efféle cselekedet az okozott kár megtérítésén túl
a lovardából való kitiltással szankcionáljuk.

A lószerszámok elhelyezésére, az erre a célra kialakított nyerges helyiségben van lehetõség.
Tekintettel arra a körülményre, hogy a helyiség közös használatra szolgál, Bértartó (lovardatulajdonos) az elhelyezett tárgyakért,
illetve az azokban okozott esetleges károkért felelõsséget nem vállal.
A szerszámokat, eszközöket - azok használatát követõen - a Tulajdonos köteles a tárolásukra kijelölt közös használatú helyiségekbe
visszavinni, azok, még szárítási céllal sem maradhatnak elöl. A szerszámok, eszközök karbantartása, takarítása a Tulajdonos kötelezettsége.
A Tulajdonos a lóval köteles az istállón belül megfelelõen bánni, úgy, hogy az helytelen megítélését ne eredményezze
és a többi lovat ne zavarja, továbbá a lovat rendszeresen látogatni, vele foglalkozni, tisztán tartani, gyógykezelésérõl gondoskodni.
A lovak külön etetése istállóban tartáskor csak saját boxukban, karámozás idején csak a karámból a ló kikötõ helyre vezetve engedélyezett.
Több ló között egyet a karámban etetni az állatokra és az emberre is veszélyes, ezért szigorúan TILOS!
Villanyárammal, vízfelhasználással mindenki takarékoskodjék, mert a felmerülõ költségek a lovardát igénybevevõkre hárulhatnak.

TILOS az istállóban, közösségi épületben és a takarmánytároló közelében DOHÁNYOZNI!
TÛZRAKÁS, TÛZGYÚJTÁS csak és kizárólag az erre kijelölt helyen és az üzemeltetõ hozzájárulásával,
a tûzgyújtási tilalmi idõszakon kívül engedélyezett.

Lovak az istállóból csak engedéllyel vihetõk ki, a lovak mozgatására, jártatására csak az arra megbízott személyek
tudtával és felügyelete mellett kerülhet sor.

Megértésüket megköszönve aktív sportolással egybekötött kellemes és hasznos idõtöltést,
továbbá jó pihenést és jó szórakozást kívánunk!